TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
BÌNH ĐỊNH • NĂM HỌC 2019 - 2020
SƠ ĐỒ LỚP
10A2
Hữu
Đan
Duy
Quang
Phương
Thảo
Trúc
Trâm
Kim
Ngân
Hương
Quỳnh
Thị
Hạnh
Thị
Trinh
Tuyết
Trinh
Thu
Quỳnh
Kim
Thoa
Trà
My
Thành
Nhân
Mỹ
Duyên
Ngọc
Lan
Trúc
Linh
Tấn
Sang
Thế
Huy
Xuân
Kin
Nguyên
Bảo
Đức
Vin
Đức
Hòa
Sanh
Tín
Anh
Bin
Thị
Phụng
Cẩm
Phương
Trinh
Thanh
Trúc
Hiền
Thục
Ngọc
Giàu
Như
Quỳnh
Thu
Xuân
Thị
Vui
Quỳnh
Thúy
Diễm
Văn
Diễn
Đình
Hiền
Thuy
Trần
Nhạn
Hồng
Thanh
Nguyên

EXIT
LỐI RA VÀO
BLACKBOARD BẢNG ĐEN

DESK
BÀN GIÁO VIÊN
THÔNG TIN LỚP 10A2
Sĩ Số 13 + 28 =
GVCN Phạm Phương Trang
Lớp Phó HT Trần Thị Trúc Linh
Lớp Trưởng Trần Duy Quang
THỜI KHÓA BIỂU
T2 Toán • Anh • Vật Lý • Anh • Chào Cờ
T3 Địa Lý • Công Nghệ • Văn • Lịch Sử • Văn
T4 Tin • Anh • Sinh • Anh • GDCD
T5 Toán • Toán
T6 Văn • Văn • Toán • Tin • Toán
T7 Địa Lý • Hóa • Vật Lý • NGLL • SHL